Εταιρεία
εξωτερικούεμπορίου

Αντιπρόσωπος & Σύμβουλος οίκων του εξωτερικού για την προώθηση των προϊόντων τους στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνικές Βιομηχανίες Αμυντικού Yλικού και Ελληνική Αστυνομία.